top of page

A Unidade de Atención Educativa en Altas Capacidades, dirixida dende xullo do 2013 ata setembro do 2018 pola Doutora en Psicoloxía Carmen Pomar Tojo, pertence ao Departamento de Psicoloxía Evolutiva e da Educación.

Como entidade universitaria leva a cabo labores de docencia universitaria, investigación e
desenvolvemento científico e tecnolóxico
na temática concreta da atención as necesidades
educativas e emocionais dos nenos e nenas con altas capacidades e das súas familias co fin de
coñecer a realidade deste colectivo e favorecer a innovación e modernización dun sistema
educativo verdadeiramente inclusivo.

bottom of page